Nota simple del Registre Mercantil

QUÈ ÉS UNA NOTA SIMPLE DEL REGISTRE MERCANTIL

És un document oficial expedit pel  Registre Mercantil  que conté informació oficial de les principals dades sobre les empreses consultades, amb el que obtindrà una visió global de la situació real i actual de les mateixes.

La nota conté les dades segons consten al Registre Mercantil:

 • Denominació social
 • CIF
 • Domicili
 • Objecte social
 • Capital social
 • Representació Social
 • Relació d’actes inscrits publicats al BORME
 • Relació de comptes dipositats
 • Llibres legalitzats

MOLT IMPORTANT

Si necessiteu la nota simple per obtenir el Certificat Digital heu de completar el formulari  Nota de Càrrecs

Us enviarem el document oficial emès pel Registre Mercantil en format PDF, a l’adreça de correu electrònic que ens indiqueu al formulari.

Ho podrà imprimir i presentar davant de qualsevol organisme o administració, ja que és totalment vàlid.

DADES NECESSÀRIES

Cal indicar-nos les dades següents:

 • Nom o CIF o NIF

QUI POT DEMANAR-LA?

La informació que consta al Registre Mercantil és pública i, per tant, sempre que s’al·legui un interès legítim la pot sol·licitar qualsevol persona.

QUANT TARDA A REBRE-LA?

El termini de lliurament, en condicions normals i sempre que no hi hagi alguna errada a la xarxa, sol ser abans de 2 hores.

És important completar les dades correctament al formulari perquè no hi hagi errors de correu electrònic, i comprovar la carpeta spam.

Preu 20€ IVA Inclòs

Nota simple del Registre Mercantil
Sol·licitud nota simple Registre Mercantil a Barcelona

Sol·licitud nota simple Registre Mercantil a Barcelona

Per què serveix una nota simple

Aquest document facilita estar al corrent de qualsevol inscripció duta a terme per una empresa al Registre Mercantil. Aquesta inscripció pot referir-se als administradors vigents, a l’escriptura de constitució o qualsevol modificació registrada que s’hagi produït.

 • Adreça: Gran Via de les Corts Catalanes, 184, 08038 Barcelona
 • Telèfon: 935 08 14 44
 • web