El certificat de naixement és un dels documents a què ha de tenir possibilitat d’accés un ciutadà, ja que cal per a la tramitació d’altres papers. Perquè sigui vàlid en diferents supòsits, cal presentar un certificat de naixement actualitzat i aquest se sol·licita al Registre Civil.

Certificat naixement: Termini dinscripció

Quan ha nascut un nadó en una localitat, és el deure dels progenitors presentar la inscripció del seu naixement al Registre Civil d’aquesta localitat, amb el propòsit d’obtenir el certificat literal de naixement.

Cada registre pot variar respecte als dies i el termini que tenen els progenitors per inscriure el nadó, però el Registre de Barcelona estableix un termini de 30 dies continus després del naixement.

Cal conèixer aquesta informació si hi ha un nadó en camí per poder organitzar-se i fer els tràmits amb ordre. Si el nadó ho fa durant un viatge en una localitat diferent de l’habitual, els progenitors poden inscriure’l en aquella on resideixin.

Certificat de naixement online a Barcelona

Certificat de naixement online a Barcelona: Demanar

Gràcies als avenços tecnològics és possible fer una sol·licitud d’un Certificat literal de Naixement a Barcelona per mitjà de l’internet.

A això se’l coneix com la sol·licitud online, i es pot realitzar per mitjà de la pàgina web del registre on s’hagi realitzat la inscripció del naixement.

L’avantatge de fer aquest tipus de tràmits de manera en línia és que no cal adreçar-se a l’oficina del registre civil personalment, de manera que un es pot estalviar temps i evitar haver de fer cues innecessàries.

La majoria dels casos en el moment de realitzar la sol·licitud en línia és necessari proporcionar l’adreça de residència del sol·licitant per poder rebre el certificat de naixement per mitjà del correu ordinari.

Preu del Certificat literal de naixement a Barcelona

La Partida de Naixement és un document legal al qual tots els ciutadans han de tenir accés, per la qual cosa pràcticament és un tràmit obligatori i essencial. La tramitació d’aquest document a la nostra web té un cost per la gestió professional del servei.

Això garanteix la presentació del certificat al Registre adequat al qual pertany el fet, inclou l´enviament gratuït per correu postal.

Partida de naixement a Barcelona: Seguiment

Un cop feta la sol·licitud de l’ expedició del Certificat de Naixement cal esperar a la data de lliurament.

És una data estimada, ja que pot variar.

En general, aquest tràmit pot durar de 4 a 15 dies laborals, però tot i així és recomanable portar un seguiment de la sol·licitud, amb el propòsit de sol·licitar una revisió per si la sol·licitud no hagués estat atesa.

Per això es pot fer una trucada a l’oficina del registre civil i preguntar per l’estat de la sol·licitud, o també és possible presentar-se a l’oficina com a manera d’obtenir la informació.