Sol·licitar certificat al Registre Civil

La unió de dues persones de manera legal és acreditada per mitjà d’un certificat de matrimoni, que és expedit pel Registre Civil de la localitat on va ocórrer el fet. Tramitació online de certificats, lliurament per correu postal.

Postil·lar / legalitzar un certificat de matrimoni

En cas que la parella necessiti sortir del país bé sigui per un temps determinat o de manera definitiva, si volen fer algun tipus de tràmit a l’estranger que necessiti un document legal que acrediti que en realitat estan casats, aleshores necessiten postil·lar el seu certificat de matrimoni.

El certificat de matrimoni postil·lat és un document que és vàlid a l’estranger pel fet que conté una anotació que certifica que les signatures són autèntiques.

Aquest tipus de postil·lació és vàlid als països que estan sota el Conveni de la Haia, per la qual cosa la parella pot utilitzar la seva acta de naixement a qualsevol d’aquests països estrangers i tindrà validesa legal.

Certificat de Matrimoni Barcelona

Certificat de matrimoni

El certificat de matrimoni (y el de certificat de naixement) són dos tipus de documents que pràcticament són indispensables per a una família.

Una parella que ha unit la seva vida de manera legal necessita tenir el seu certificat de matrimoni per fer una altra gran quantitat de tràmits legals, entre els quals hi ha la inscripció del naixement del seu fill al Registre Civil.

Per aquest motiu és que tots dos certificats estan molt lligats, ja que una família necessita comprovar que són cònjuges abans de presentar el nadó que és producte d’aquesta família.

Certificat de matrimoni per correu

El certificat de matrimoni pot ser sol·licitat pels interessats a obtenir aquest document legal al Registre Civil de la localitat on hagi passat el fet. Una de les vies que els registres civils posen a disposició dels seus ciutadans és la de sol·licitar aquest tipus de document per mitjà del correu ordinari.

Per això el que han de realitzar els interessats és redactar una carta adreçada al Registre Civil on indiquin certes dades bàsiques així com també una adreça de domicili vàlida, que és l’adreça postal, ja que allà és on s’enviarà el certificat.

És important que el sol·licitant pugui informar-se apropiadament sobre quines són les dades que ha de proporcionar a la carta perquè el tràmit es pugui fer de manera correcta.

Hi ha documents oficials per emplenar i que reflecteixen la informació necessària.

Certificat de matrimoni a internet

Amb la informatització dels registres civils va passar un pas gran pel que fa a les sol·licituds que poden fer els ciutadans, ja que està disponible sol·licitar el certificat de matrimoni de manera online.

El ciutadà només ha d’accedir a la pàgina web del registre i sol·licitar el certificat de matrimoni de Barcelona o localitat on es va produir el casament, i fins i tot pot seleccionar si ho desitja amb certificat digital (amb Cl@ve) o sense certificat digital.

Certificat de matrimoni bilingüe

Quan el ciutadà sol·licita l’expedició de la partida de matrimoni pot sol·licitar que li sigui lliurat un certificat de tipus bilingüe.

Aquest tipus d’actes estan redactades en castellà ia més a l’idioma oficial de la comunitat autònoma que estigui sol·licitant el ciutadà.

Això ho ha d’indicar prèviament perquè pugui ser tramitat.