Certificat d’últimes voluntats

Quan una persona mor és necessari sol·licitar un certificat d’últimes voluntats per saber si va fer testament i quin notari el conserva.

Expliquem quina informació conté aquest document, quan cal i com obtenir-lo.

Què és el Certificat d’últimes voluntats?

El Certificat d’últimes voluntats o d’actes d’última voluntat és un document que mostra si una persona va fer testament o no, i si escau, davant quin notari ho va fer. Això és important ja que els hereus podran acudir al notari per obtenir una còpia autoritzada del testament.

Al llarg de la vida, una persona pot fer diversos testaments. Mitjançant el Certificat d’últimes voluntats es coneix quin és el darrer i quin notari el conserva.

Per sol·licitar el certificat hauran de passar 15 dies hàbils des de la mort. No hi ha un termini màxim, per la qual cosa passats aquests dies es podrà sol·licitar en qualsevol moment.

A més d’aquest certificat, també és recomanable sol·licitar el Certificat de Contractes d’Assegurança de cobertura de defunció, que indica si la persona morta era titular d’alguna assegurança de vida i amb quina entitat la va contractar.

Això és especialment útil per als familiars i hereus d’una persona morta, que així podran saber si tenia contractada alguna assegurança de vida i davant quina entitat.

Qui ho pot sol·licitar?

Qualsevol persona pot sol·licitar un certificat dúltimes voluntats, sempre que presenti la documentació requerida (entre ella el certificat de defunció) i el justificant del pagament de la taxa.

Amb caràcter general, aquests certificats els demanen els possibles hereus o el titular del testament en vida.

El certificat d’actes d’última voluntat sol requerir-se per a tràmits com la declaració d’hereus, processos judicials i cobrar pòlisses d’assegurança o comptes bancaris.

Certificat d'últimes voluntats

Com es demana el certificat d’últimes voluntats

Hi ha tres maneres de sol·licitar el certificat:

1) Sol·licitud del certificat d’últimes voluntats presencialment

Es pot acudir a les  Gerències Territorials a Catalunya  del Ministeri corresponents a cada comunitat autònoma, oa l’ Oficina central d’atenció al ciutadà a la GENCAT (amb cita prèvia). Podeu consultar l’adreça i el telèfon de cada seu en aquests enllaços.

2) Certificat d’últimes voluntats per correu postal

Si s’envia per correu, cal adjuntar la documentació que acrediti el pagament de la taxa i la documentació requerida a la següent adreça.

Registre General d’Actes d’Última Voluntat – Ministeri de Justícia

  • Carrer de Caballero, 52, 56, 08014 Barcelona (Anteriorment era a Garcilaso, 123)
  • 933 51 53 81 / 933 49 41 80

3) Certificat d’últimes voluntats per Internet

Per fer la sol·licitud per aquest mitjà la data de defunció haurà de ser posterior al 2 dabril de 2009 i no estar inscrit en un jutjat de pau.

La sol·licitud en línia només és possible amb certificat digital o DNI electrònic. Es pot accedir mitjançant el següent enllaç oficial

Documentació necessària

Per sol·licitar-ho cal presentar la següent documentació:

  • Certificat literal de defunció  o una fotocòpia compulsada del mateix. Aquesta fotocòpia es pot obtenir al Registre civil que correspongui al municipi on s’hagi produït el fet i haurà d’indicar el nom dels pares del difunt. Cal tenir en compte que si la mort s’ha produït després del 2 d’abril de 2009 i la defunció no s’ha inscrit en un jutjat de pau, es podrà acudir amb el DNI, el NIE o el passaport del mort, en lloc de portar el certificat de defunció.
  • Justificant de pagament de la taxa de 3,82 euros (import actualitzat per a 2021).
  • Imprès de sol·licitud, que en aquest cas és el model 790.

Model 790. Certificat d’últimes voluntats

Aquest model es pot descarregar a internet des de la web del Ministeri (a la part on indica “Descarrega model 790”) o directament des d’aquest enllaç “Descarregar model 790” (arxiu pdf).

També es pot obtenir el model 790 a les Gerències territorials del Ministeri de Justícia o també a l’  Oficina central d’atenció al ciutadà per atenció presencial (amb cita prèvia).

Serveix per sol·licitar el certificat d’últimes voluntats, el certificat d’antecedents penals i el certificat de contractes d’assegurances de cobertura de mort.

És important tenir en compte que  el model 790 s’ha de descarregar cada vegada que es vulgui fer un tràmit, és a dir, no es pot reutilitzar modificant el tipus de certificat i tornar-lo a presentar, ja que porta associat un número de justificant que es genera al descarregar l’imprès.

Preguntes freqüents

Quant costa el certificat d’últimes voluntats?

Per obtenir el certificat d’últimes voluntats cal pagar una taxa de 3,82€ (actualitzat 2021). El pagament es pot realitzar per internet, si es disposa de banca electrònica, descarregant el model 790, completant el formulari i seguint els passos per fer el pagament.

Si es realitza el pagament a través de banca electrònica o mitjançant transferència és important indicar-ne l’import correcte, ja que un cop realitzat el pagament, l’administració només podrà tornar l’import si es presenta una  sol·licitud de devolució d’ingressos indeguts.

Una altra opció és descarregar el model 790 des del web o sol·licitar-lo a les  Gerències territorials del Ministeri de Justícia oa Oficines d’atenció ciutadana, serveis territorials i oficines de registre, per imprimir-lo i portar-lo a qualsevol banc o entitat financera que col·labori amb l’Agència Tributària (pràcticament tots els bancs presten aquest servei) per fer el pagament de la taxa.

A la web oficial del Ministeri de Justícia sobre el Certificat d’últimes voluntats podeu trobar més informació sobre el procés de pagament a través d’entitat bancària.

Sol·licitud del certificat a l’estranger

Si us trobeu a l’estranger podreu realitzar el pagament en un banc col·laborador que tingueu sucursal a l’estranger, mitjançant banca electrònica o fent una transferència al compte designat a aquest efecte i enviar per correu el justificant i el Model 790.

Si el certificat és necessari per fer tràmits a l’estranger, cal legalitzar-lo abans.

Quan triga el certificat d’últimes voluntats?

Si la sol·licitud es realitza  presencialment, és possible que el certificat sigui dispensat al moment. Si no és així, generalment estarà disponible en un termini d’entre 3 i 10 dies hàbils i es recollirà al mateix lloc on es va sol·licitar, llevat que s’indiqui el contrari.

En cas d’haver sol·licitat el certificat  per correu, serà enviat a l’adreça indicada al formulari, en un termini de 10 dies hàbils des del dia que s’hagi rebut la sol·licitud.

A través de la  seu electrònica  del ministeri de justícia el certificat s’hauria d’emetre al moment, sempre que les dades siguin correctes.

En qualsevol cas, el ministeri de justícia adverteix a la web que pateix retards en l’expedició de certificats d’últimes voluntats i contractes d’assegurances de vida.

A quines oficines es pot sol·licitar en persona a Catalunya?

L’opció més còmoda és sol·licitar-ho per Internet o per correu postal. Si es vol sol·licitar en persona, s’ha de fer a les oficines de les Gerències territorials del Ministeri de Justícia.

Gerència Barcelona:

  • Carrer de Caballero, 52, 56, 08014 Barcelona (Anteriorment Garcilaso, 123)
  • 933 51 53 81 / 933 49 41 80

Gerència Illes Balears:

  • Posada del Real, 6
  • 971 72 03 22