Registre Civil de Casteldefels, Barcelona


Adreça i contacte / Com arribar

  • Adreça: Carrer de l’Església, 46, 08860 Castelldefels, Barcelona
  • Telèfon: 936 65 70 43
  • Email: registrocivil.castelldefels@justicia.es
  • Enllaç GPS: 40.6918386,-5.4387991
Registre Civil de Casteldefels, Barcelona

Hores d’obertura

Dilluns

9am – 13pm

Dimarts

9am – 13pm

Dimecres

9am – 13pm

Dijous

9am – 13pm

Divendres

9am – 13pm

Dissabte

Diumenge


Jutjat de Pau de Casteldefels, Barcelona

Al Jutjat de Pau de Casteldefels es pot sol·licitar documents per correu postal, per mitjà d’internet, correu postal i presentant-se a l’adreça de l’oficina.

El jutjat de Pau de Casteldefels es troba a Carrer de l’Església 46, 08860 Castelldefels, Barcelona, ​​on es poden obtenir els documents relacionats amb el registre civil de les persones.

Demanar certificat de naixement a Casteldefels

Podeu sol·licitar de forma online el vostre certificat de naixement ocorregut a la ciutat de Casteldefels.
Certificat de naixement

Demanar certificat de matrimoni a Casteldefels

Per sol·licitar en línia el vostre certificat de matrimoni si aquest s’ha celebrat a Casteldefels.
Certificat de matrimoni online

Demanar certificat de defunció a Casteldefels

Defuncions a la ciutat de Casteldefels generen al Registre Civil la corresponent inscripció.
Certificat de defunció

Preguntes sobre el Registre Civil

La nacionalitat és un concepte ampli i és molt important, el dret exclusiu, el dret jurídic i les relacions a l’estranger, que pot referir-se a Nacionalitat legítima, burocràtica o de passaport, la pertinença d’una persona a un ordenament forense concret.

Nacionalitat Espanyola

En termes jurídics és l’enllaç que relaciona una persona amb un estat, es considera un dret fonamental i per això totes les persones tenen, almenys una nacionalitat, aquest vincle jurídic atorga a la persona uns drets però alhora també unes obligacions.

Com tramitar la nacionalitat a Espanya?

La nacionalitat no només s’aconsegueix en néixer a un país, a Espanya, es pot aconseguir la nacionalitat en cas de residir durant una dècada de forma legítima i continuada, de totes maneres es donen una sèrie de circumstàncies que redueixen aquesta quantitat a cinc anys refugiats.

D’aquesta manera els provinents de països hispanoamericans o origen sefardita, també pot ser d’un país que tingui condicions especials, un altre factor que influeix és la conducta de l’estranger en què aquest s’ha d’integrar al país.

Tramitar i obtenir la nacionalitat Espanyola

A Espanya, igual que a qualsevol país del món, cal tenir una sèrie de requisits per obtenir la nacionalitat del país. Cada país regeix la seva normativa i Espanya es caracteritza per ser un país on la gestió del tràmit no és complicada.

Les persones que poden sol·licitar la nacionalitat espanyola són aquelles persones que hagin complert la majoria d’edat a Espanya 18 anys i no ser així les que ja estiguin emancipades, les persones que ja hagin complert els 14 anys i que vagin acompanyades pel seu assistent legal.


Com es perd la nacionalitat?

  • Si estan emancipats i resideixen a l’estranger i adquireixin voluntàriament una altra nacionalitat, poden evitar aquesta pèrdua si en el termini de tres anys declaren la voluntat de conservar la seva nacionalitat, si la residència és en un país que tingui tractats diplomàtics amb Espanya no afectarà.
  • Els espanyols amb la majoria d’edat que tinguin una altra nacionalitat, resideixin habitualment a l’estranger poden renunciar-hi voluntàriament.
  • En cas que d’haver nascut a l’estranger i siguin Espanyols per ser fills de pares Espanyols, perden la nacionalitat si en el termini de tres anys després de complir la majoria d’edat no declaren la voluntat de conservar la nacionalitat espanyola.

Cita prèvia al Registre Civil de Casteldefels

Mapa de situació – On és

Carrer de l'Església, 46, 08860 Castelldefels, Barcelona