Registre Civil de Viladecans, Barcelona


Adreça i contacte / Com arribar

  • Adreça: Carrer de la Muntanya, 16, 08840 Viladecans, Barcelona
  • Telèfon:
  • Email: registrocivil.viladecans@justicia.mju.es
  • Enllaç GPS: 40.6918386,-5.4387991
Registre Civil de Viladecans, Barcelona

Hores d’obertura

Dilluns

9am – 14pm

Dimarts

9am – 14pm

Dimecres

9am – 14pm

Dijous

9am – 14pm

Divendres

9am – 14pm

Dissabte

Diumenge


Oficina del Registre Civil de Viladecans, Barcelona

Al Registre Civil de Viladecans, és possible obtenir documents sobre successos civils ocorreguts a la ciutat, presentant-se a l’oficina, correu postal i per internet.

El Registre Civil de Viladecans, Barcelona, ​​s’ubica a Plaça Batista i Roca, s/n, com a referència hi ha el Jutjat Gava Procurador i el Jutjat de Primera Instància i Instrucció Núm. 6 molt a prop.

Sol·licitar certificat de naixement a Viladecans

Podeu sol·licitar de forma online el vostre certificat de naixement ocorregut a la ciutat de Viladecans.

Sol·licitar certificat de matrimoni a Viladecans

Per sol·licitar en línia el vostre certificat de matrimoni si aquest s’ha celebrat a Viladecans.

Sol·licitar certificat de defunció a Viladecans

Defuncions a la ciutat de Viladecans generen al Registre Civil la corresponent inscripció.

Preguntes freqüents sobre el Registre Civil:

Quins són els requisits per aprovar el canvi de cognoms?

El procediment mitjançant el qual un ciutadà pot canviar el seu cognom es fa davant de l’oficina del Registre Civil que correspongui.

Qualsevol persona interessada pot fer aquest tràmit, sempre que compleixi els requisits establerts pel reglament del Registre Civil.

Perquè el canvi de cognoms pugui ser autoritzat, la persona ha de comprovar que utilitza aquest cognom i que el coneix.

A més, els cognoms nous han de pertànyer de manera legítima a la persona interessada.

I un altre dels requisits perquè es pugui aprovar el canvi de cognoms és que aquests no pertanyin a una sola línia, és a dir, ha de ser un de la línia paterna i un altre de la línia materna.

Registre Civil per inscriure un nounat

La inscripció d’un nounat és un fet que s’ha de fer davant l’oficina del Registre Civil tan aviat com sigui possible, ja que hi ha un termini establert.

Si els pares del nadó estan units en matrimoni, qualsevol dels dos es pot presentar al lloc amb els documents lliurats per la clínica i el Llibre de Família que certifiqui la unió legal.

En canvi, si els pares no estan casats, han d’anar tots dos al lloc perquè es pugui comprovar la filiació paterna i que la mare no està casada amb una altra persona.

Com sol·licitar la rectificació registral de sexe per correu postal?

La sol·licitud de rectificació registral de sexe és un tràmit que es pot fer davant de l’oficina del Registre Civil de manera presencial, o que també pot ser enviada mitjançant el correu postal.

Cal que la persona interessada redacti un escrit dirigit a l’encarregat del Registre Civil on indiqui tota la seva informació personal, així com també el nou nom que correspongui amb el sexe que rectificarà.

L’escrit ha de contenir una exposició completa dels fets que motiven a fer el tràmit, i els fonaments de dret.

A més, ha d’acompanyar l’escrit amb els documents personals i els informes mèdics que indiquin la dissonància de sexe de la persona amb la seva identitat de gènere.

Cita prèvia al Registre Civil de Viladecans

Mapa de situació – On és

Carrer de la Muntanya, 16, 08840 Viladecans, Barcelona