Registre Civil de Sardanyola del Vallès, Barcelona


Adreça i contacte / Com arribar

  • Adreça: Passeig d’Horta, 19, 08290 Cerdanyola del Vallès, Barcelona
  • Telèfon: 935 51 67 30
  • Email: registrocivil.sardamoladelvalles@justicia.es
  • Enllaç GPS: 40.6918386,-5.4145971
Registre Civil de Sardanyola del Vallès, Barcelona

Hores d’obertura

Dilluns

9 a 14h

Dimarts

9 a 14h

Dimecres

9 a 13h

Dijous

9 a 13h

Divendres

9 a 13h

Dissabte

Diumenge


Registre Civil de Sardanyola del Vallès, Barcelona

Al Registre Civil de Sardañola del Vallès, es pot sol·licitar documents sobre successos civils esdevinguts a la ciutat, per correu postal, per mitjà d’internet, correu postal i presentant-se a l’adreça.

L’oficina del Registre Civil de Sardanyola del Vallès, Barcelona, ​​s’ubica a Passeig d’Horta, 19, a cantonada amb Carrer del Roure, com a punt de referència molt a prop hi ha el Centre de Salut Canaletes.

Demanar certificat de naixement a Sardañola del Vallés

Podeu sol·licitar de forma online el vostre certificat de naixement ocorregut a la ciutat de Sardañola del Vallès.

Demanar certificat de matrimoni a Sardañola del Vallés

Per sol·licitar en línia el vostre certificat de matrimoni si aquest s’ha celebrat a Sardañola del Vallès.

Demanar certificat de defunció a Sardañola del Vallès

Defuncions a la ciutat de Sardañola del Vallés generen al Registre Civil la corresponent inscripció.

Preguntes freqüents sobre el Registre Civil:

Regulació de l’emancipació com a modalitat d’ampliació de la capacitat d’obrar del menor al registre civil

Quan es parla d’emancipació fa referència a l’accés a la capacitat per actuar d’una persona que s’ha sotmès a la pàtria potestat. És a dir, quan un menor d’edat és habilitat per actuar com un adult en la seva persona i els seus béns materials, però se sotmet a diverses limitants fins a la majoria d’edat.

Aleshores, la regulació de l’emancipació com a modalitat d’ampliació de la capacitat d’obrar del menor al registre civil, ho estableix tant el Codi Civil com la Llei 15/2015.

En primer lloc, perquè un menor pugui ser emancipat cal tenir complerts els setze anys i consentir-la ell mateix.

Aleshores, serà el Jutge del Registre Civil qui li atorgarà per escrit públic o davant de la seva compareixença l’emancipació, aquesta haurà de ser inscrita en aquest registre sense afectar a tercers i no serà revocada per cap concepte. Així com el consentiment dels pares és essencial.

Ara bé, la capacitat d’obrar del menor emancipat es troba establerta a l’article 323 del Codi civil espanyol. On s’habilita el menor per a l’actuació com a adult de la seva pròpia persona i els seus béns, no obstant no se li concedirà el permís per a tràmits de préstecs de diners, ni alienar ni gravar béns immobles, establiments industrials o mercantils, així com també objectes amb un alt valor sense la prèvia autorització dels pares o el curador (quan falten ambdós pares).

De la mateixa manera, el menor que tramita l’emancipació pot assistir sense companyia dels pares o curador a l’audiència del judici. Així mateix, és aplicable a menors que han assolit judicialment el benefici de la majoria d’edat.

Aleshores, la Llei 15/2015 del 2 de juliol, marca la regulació de l’expedient de la concessió de l’emancipació i benefici de major d’edat com a competència directa del Jutge de Primera Instància pertanyent al domicili del menor beneficiat. No calen intervencions d’advocats ni procuradors.

Cita prèvia al Registre Civil de Sardañola del Vallès

Mapa de situació – On és

Passeig d'Horta, 19, 08290 Cerdanyola del Vallès, Barcelona