Registre Civil de Mollet del Vallès, Barcelona


Adreça i contacte / Com arribar

  • Adreça: Carrer de les Llevadores, 2, 08100 Mollet del Vallès, Barcelona
  • Telèfon: 933 95 85 88
  • Email: registrocivil.molletdelvalles@justicia.mju.es
  • Enllaç GPS: 41.5355683,2.2161271
Registre Civil de Mollet del Vallès, Barcelona

Hores d’obertura

Dilluns

9am – 14pm

Dimarts

9am – 14pm

Dimecres

9am – 14pm

Dijous

9am – 14pm

Divendres

9am – 14pm

Dissabte

Diumenge


Registre Civil de Mollet del Vallès, Barcelona

Al Jutjat de Pau de Mollet del Vallès es pot sol·licitar documents per correu postal, per mitjà d’internet, correu postal i presentant-se a l’adreça de l’oficina.

El jutjat de Pau de Mollet del Vallès se situa a Carrer de les Llevadores 2, 08100 Mollet del Vallès, Barcelona, ​​on es poden obtenir els documents relacionats amb el registre civil de les persones.

Demanar certificat de naixement a Mollet del Vallès

Podeu sol·licitar de forma online el vostre certificat de naixement ocorregut a la ciutat de Mollet del Vallès.
Certificat de naixement

Demanar certificat de matrimoni a Mollet del Vallès

Per sol·licitar en línia el vostre certificat de matrimoni si aquest s’ha celebrat a Mollet del Vallès.
Certificat de matrimoni a Mollet

Demanar certificat de defunció a Mollet del Vallès

Defuncions a la ciutat de Mollet del Vallès generen al Registre Civil la corresponent inscripció.
Certificat de defunció a Mollet

Informació del Registre Civil

El Registre Civil d’Espanya és una institució que s’encarrega del servei als ciutadans de la nació espanyola, es poden fer inscripcions d’actes legals, per certificar aquests successos com a reals comptant amb la fe del Registre Civil, successos com ara naixements, funcions o matrimonis, entre altres aspectes legals.

Per què inscriure’s al Registre Civil?

El Registre Civil s’encarrega de certificar fets que tenen impacte a la vida i l’estat civil dels ciutadans, buscant que es pugui validar i acreditar per a futurs tràmits legals.

Cal destacar que aquesta institució té segles de vigència i des dels seus inicis busca poder mantenir actualitzada una base de dades on es troben registrats tots els naixements perquè així es puguin consultar posteriorment, gràcies a això es manté al dia la informació sobre els tràmits legals que corresponen a
tots els ciutadans d’aquesta nació, portant un control constant dels successos ocorreguts.

Distribució i abast del Registre Civil

Per estendre la possibilitat de fer els seus tràmits legals amb més facilitat el Registre va començar a organitzar-se de manera que existiran diferents oficines a nivell nacional permetent que s’atenen totes les sol·licituds a cada regió per als ciutadans.

A aquests se’ls coneix com els anomenats Registres Civils Municipals, en aquests el Jutge de Primera Instància és el que està a càrrec del lloc, a aquesta persona és a qui se li presenten totes les sol·licituds que es vulguin fer i també és la persona encarregada de fer tots els matrimonis, el Jutge de Primera Instància està assistit pel secretari

Registre Civil espanyol fora d’Espanya

Cal destacar que no només existeixen els Registres Civils Municipals, també hi ha els Registres Consulars que són els que es troben ubicats a l’estranger, un mètode important ja que gràcies a això es permet l’atenció a les sol·licituds dels ciutadans espanyols que no es troba al país per a tots aquells que es troben a l’estranger o els ciutadans que neixen l’estranger però que adquireixen nacionalitat espanyola a través dels seus pares aquest és el seu mitjà per fer tots els tràmits pertinents.

En aquesta institució és el Cònsol d’Espanya que es troba a l’estranger qui s’encarrega de manejar el lloc, cal destacar que hi ha una altra institució conformant el Registre Civil Únic, aquesta és el Registre Civil Central que té una funció molt específica ja que cerca atendre sol·licituds especials.

Cita prèvia al Registre Civil de Mollet del Vallès

Mapa de situació – On és

Carrer de les Llevadores, 2, 08100 Mollet del Vallès, Barcelona