Registre Civil a Calonge de Segarra

AQUESTOS SÓN TOTES Les span> oficials de registre civil a Calonge de Segarra span>. Per realitzar Qualservol Tipus de tracà en línia o persecial Seleccioneu una de les oficines que apareixen a Següent Listat. Span>
Un policia Hagueu Seleccioneu una oficina podreu Consulteu span> Telèfon span> i span> horari span> del Registre de Segarra civil. span>

Tràmits disponibles per al Registre Civil de Calonge de Segarra span>

 • Certificat de Nauxement a Calonge de Segarra span>
 • Certificat de marrimoni a Calonge de Segarra span>
 • Certificat sordered a Calonge de Segarra span>
 • Canvi de nom o cognoms a Calonge de Segarra span>
 • Cita prèvia Registre Civil Calonge de Segarra span>
 • Horari I Civil Registre Oficines a Calonge de Segarra span>

Certificat de Nauxement a Calonge de Segarra span>

DES DE VISTA PUNT DE LA SPAN> Dret Civil span> , un span> Certificat de naixement span> é un document exposat per un span> Registre civil span> que te com una funció principal dona La fe de Fet d’un Nauixement, les dades a Què Va Tenir Lloc, el sexe de la persona de Nascut, I de l’hora en el que va a produir aquest naixement, Juntalament amb la Filiació de l’Inscrit. Span>
Els span> Certificacions de naixement span> poden ser dos tipus: span>

 • Els Positius Servixen Donen Fe Dune Registre, jo podent pretendre la forma extractes o literals dun (extens) span>
 • Els negatius Donen Faith que en aquest registre registres Civil no s’ha inscribit a Ciutadà span>

deceanar Certificat de Nauix span>

Certificat de marrimoni a Calonge de Segarra span>

EST referim per span> Certificat de matrimoni span> al document expeptit pel span> Registre civil span>, que acredita l’acció del Matrimoni, Més de la Data, Time I Lloc en el que és Tenir Lloc The Mateg (Art. 69 LRC) span>
De Mateixa Moda, és possible emetre span> Certificacions de matrimoni electrònic span> Acompanyies de la Segell Electronic de span> General dels Registres I del Notariat Span> Prenent com un punt de partida Les dades contingudes a la base central de dades de les persones física inscriu als registres civils. span>
DeanarR Certificat de matrimoni span>

Certificat Deafcounted a Calonge de Segarra span>

Quan parlem de span> certificat deffunted span> ens referim al document oficial que emet the span> registres civils span> sobre el registre o NO D’ONE SAFCOUNDED EN UN ARREXIUS. SPAN>
Cal Tenir en compte que un span> certificat defunciat span> S’emet posteriorment i.i diferent de span> Certificat Mèdic de Defunció span> expedeix El Metage que certifica la Mort, Permetent AIXI LA SEVA registrats a la inscripció span> span>, la generalment pestartyent al llam on és produeixi la mort. span>
Defunció de certificat defunciat span>

Canvi de nom o cognoms a Calonge de Segarra span>

A Qualsevolegol span> Registres civils span> Els ciutadans poden solviar un span> nom span> o cognoms o fins a tot l’ordre dels Matexos. AQUEST és un FREE FREE FREE TRÀMIT I Només Caldrà que els complexos demandats ABS ABS Els requisits dels bàsics a Matege, que Atenen per descomptació la lògica natural de la Canvi Esmentada. Span>

Requisits:

span>

 • Que la persona que vulgui faci el Canvi utilitza aquesta pel·lícula de conigut cognom que va tacar sol·licitant. Aquest ha de ser real que no hagi de ser intencionalment que pugui assolir el Canvi. Span>
 • Que els cognoms nous desitjats pertanyen legítimament a Linteressat. Span>
 • Els cognoms tenen de Pertànyer a les quotes Línies de progenitors, una partena i un altre per part materna. Span>

Cita prèvia per al Registre civil de Calonge de Segarra span>

US Recordmm que pot ser de Gran Utilitat Contacte Prèviament REGISTRAT AL QUE ANEU ASSISTIR PER ASSECTICITAT span> Cita prèvia span>, senyals evitadors i parlants Incursacions. PODU Gestioneu la cotització de Vostra Trucant per telèfon als registres que Disposessess d’aquest Servei. Span>

Registre horari Calonge civil de Segarra i Oficines disponibles span>

L’horari més regular dels registres civils de span> Dilluns a divendres a partir de les 8:00 de Mati a les 14:00 de Migdia span>. No advalta ens recomanem Contacte Prèviament per confirmar la cita de Vostra. Span>
Posem a Vostra disposats a Complet Listat amb Les span> Registre civil span> que Els Ciutadans poden localitzar Calonge de Segarra. Per scidental span> Certificacions de matrimoni, defunciónó o nàcil, o ands de nom span> A Calonge de Segarra, primer Heu de seleccionar una oficina, a la pàgina següent. La informació de contacte que necessito Pugui. Span>


Sol·licitar cita a Jutjat de Pau de Calonge De Segarra

 • Adreça: Carrer Escoles Dusfort S/n, 08281, Calonge De Segarra, Barcelona
 • Telèfon / Fax: 938680409 / 938680409
 • Email:
 • Enllaç Maps: Com arribar

Registre Civil a Calonge de Segarra, Barcelona

Mapa de situació / On és / Com arribar