Registre Civil a Calonge de Segarra

AQUESTOS SÓN TOTES Lesoficials de registre civil a Calonge de Segarra. Per realitzar Qualservol Tipus de tracà en línia o persecial Seleccioneu una de les oficines que apareixen a Següent Listat.
Un policia Hagueu Seleccioneu una oficina podreu Consulteu Telèfon i horari del Registre de Segarra civil.

Tràmits disponibles per al Registre Civil de Calonge de Segarra

 • Certificat de Nauxement a Calonge de Segarra
 • Certificat de marrimoni a Calonge de Segarra
 • Certificat sordered a Calonge de Segarra
 • Canvi de nom o cognoms a Calonge de Segarra
 • Cita prèvia Registre Civil Calonge de Segarra
 • Horari I Civil Registre Oficines a Calonge de Segarra

Certificat de Nauxement a Calonge de Segarra

Des de vista punt de la Dret Civil, un Certificat de naixement é un document exposat per un Registre civil que te com una funció principal dona La fe de Fet d’un Nauixement, les dades a Què Va Tenir Lloc, el sexe de la persona de Nascut, I de l’hora en el que va a produir aquest naixement, Juntalament amb la Filiació de l’Inscrit.

Els Certificacions de naixement poden ser dos tipus:

 • Els Positius Servixen Donen Fe Dune Registre, jo podent pretendre la forma extractes o literals dun (extens)
 • Els negatius Donen Faith que en aquest registre registres Civil no s’ha inscribit a Ciutadà

deceanar Certificat de Nauix

Certificat de marrimoni a Calonge de Segarra

EST referim per Certificat de matrimoni al document expeptit pel Registre civil, que acredita l’acció del Matrimoni, Més de la Data, Time I Lloc en el que és Tenir Lloc The Mateg (Art. 69 LRC)

De Mateixa Moda, és possible emetre Certificacions de matrimoni electrònic Acompanyies de la Segell Electronic de General dels Registres I del Notariat Prenent com un punt de partida Les dades contingudes a la base central de dades de les persones física inscriu als registres civils.
DeanarR Certificat de matrimoni

Certificat Deafcounted a Calonge de Segarra

Quan parlem de certificat deffunted ens referim al document oficial que emet the registres civils sobre el registre o NO D’ONE SAFCOUNDED EN UN ARREXIUS.
Cal Tenir en compte que un certificat defunciat S’emet posteriorment i.i diferent de Certificat Mèdic de Defunció expedeix El Metage que certifica la Mort, Permetent AIXI LA SEVA registrats a la inscripció, la generalment pestartyent al llam on és produeixi la mort.
Defunció de certificat defunciat

Canvi de nom o cognoms a Calonge de Segarra

A Qualsevolegol Registres civils Els ciutadans poden solviar un nom o cognoms o fins a tot l’ordre dels Matexos. AQUEST és un FREE FREE FREE TRÀMIT I Només Caldrà que els complexos demandats ABS ABS Els requisits dels bàsics a Matege, que Atenen per descomptació la lògica natural de la Canvi Esmentada.

Requisits:

 • Que la persona que vulgui faci el Canvi utilitza aquesta pel·lícula de conigut cognom que va tacar sol·licitant. Aquest ha de ser real que no hagi de ser intencionalment que pugui assolir el Canvi.
 • Que els cognoms nous desitjats pertanyen legítimament a Linteressat.
 • Els cognoms tenen de Pertànyer a les quotes Línies de progenitors, una partena i un altre per part materna.

Cita prèvia per al Registre civil de Calonge de Segarra

US Recordmm que pot ser de Gran Utilitat Contacte Prèviament REGISTRAT AL QUE ANEU ASSISTIR PER ASSECTICITAT Cita prèvia, senyals evitadors i parlants Incursacions. PODU Gestioneu la cotització de Vostra Trucant per telèfon als registres que Disposessess d’aquest Servei.

Registre horari Calonge civil de Segarra i Oficines disponibles

L’horari més regular dels registres civils de Dilluns a divendres a partir de les 8:00 de Mati a les 14:00 de Migdia. No advalta ens recomanem Contacte Prèviament per confirmar la cita de Vostra.
Posem a Vostra disposats a Complet Listat amb Les Registre civil que Els Ciutadans poden localitzar Calonge de Segarra. Per scidental Certificacions de matrimoni, defunciónó o nàcil, o ands de nom A Calonge de Segarra, primer Heu de seleccionar una oficina, a la pàgina següent. La informació de contacte que necessito Pugui.


Sol·licitar cita a Jutjat de Pau de Calonge De Segarra

 • Adreça: Carrer Escoles Dusfort S/n, 08281, Calonge De Segarra, Barcelona
 • Telèfon / Fax: 938680409 / 938680409
 • Email:
 • Enllaç Maps: Com arribar

Registre Civil a Calonge de Segarra, Barcelona

Mapa de situació / On és / Com arribar