Registre Civil a Vilobí del Penedès

Aquestes són totes les Oficines del Registre Civil a Vilobí del Penedès. Per realitzar qualsevol tipus de tràmit online o presencial seleccioneu una de les oficines que apareix al següent llistat.
Un cop hagueu seleccionat una oficina podreu consultar el telèfon i horari del registre civil de Vilobí del Penedès.

Tràmits disponibles al registre civil de Vilobí del Penedès

 • Certificat de naixement a Vilobí del Penedès
 • Certificat de matrimoni a Vilobí del Penedès
 • Certificat de defunció a Vilobí del Penedès
 • Canvi de nom o cognoms a Vilobí del Penedès
 • Cita prèvia registre civil Vilobí del Penedès
 • Horari i oficines del registre civil a Vilobí del Penedès

Certificat de naixement a Vilobí del Penedès

Des del punt de vista del Dret Civil, un Certificat de Naixement és un document expedit per un Registre Civil que té com a funció principal donar fe del fet d’un naixement, la data en què va tenir lloc, el sexe de la persona nascuda, i de l’hora en què es va produir aquest naixement, juntament amb la filiació de l’inscrit.
Els Certificats de Naixement poden ser de dos tipus:

 • Els positius serveixen donen fe duna inscripció, i podent prendre la forma dun extracte o literals (més extensos)
 • Els negatius donen fe que en aquest Registre Civil no s’ha inscrit un ciutadà

Demanar Certificat de naixement

Certificat de matrimoni a Vilobí del Penedès

Ens referim per Certificat de Matrimoni al document expedit pel Registre Civil , que acredita l’acte del matrimoni, a més de la data, hora i lloc en què va tenir lloc el mateix (art. 69 LRC)

De la mateixa manera, és possible expedir Certificacions Electròniques de Matrimoni acompanyades del segell electrònic de la Direcció General dels Registres i del Notariat prenent com a punt de partida les dades contingudes a la base central de dades de les persones físiques inscrites als Registres Civils pertinents.
Demanar Certificat de matrimoni

Certificat de defunció a Vilobí del Penedès

Quan parlem de Certificat de Defunció ens referim al document oficial que emet el Registre Civil sobre la inscripció o no d’una defunció en un dels arxius.
Cal tenir en compte que un Certificat de defunció s’emet posteriorment i és diferent del Certificat Mèdic de Defunció que expedeix el metge que certifica la mort, permetent així la seva inscripció al Registre Civil , generalment pertanyent al lloc on es produeixi la mort.
Demanar Certificat de defunció

Canvi de nom o cognoms a Vilobí del Penedès

En qualsevol registre civil els ciutadans poden sol·licitar un canvi de nom o de cognoms o fins i tot l’ordre dels mateixos. Aquest és un tràmit completament gratuït i només caldrà que el demandant compleixi amb uns requeriments bàsics en el mateix, que atenen per descomptat la lògica naturalesa del canvi esmentat.

Requisits:

 • Que la persona que vulgui fer el canvi utilitza i és conegut pel cognom que estigui sol·licitant. Aquest ha de ser real i no haver-se creat de manera intencionada per poder assolir el canvi.
 • Que els cognoms nous desitjats pertanyin de manera legítima a linteressat.
 • Els cognoms han de pertànyer a les dues línies de progenitors, un per part paterna i un altre per part materna.

Cita prèvia per al registre civil de Vilobí del Penedès

Us recordem que pot ser de gran utilitat contactar prèviament amb el registre al que aneu a acudir per sol·licitar cita prèvia , evitant cues i esperes innecessàries. Podeu gestionar la vostra cita trucant per telèfon als registres que disposen d’aquest servei.

Horari registre civil Vilobí del Penedès i oficines disponibles

L’horari més habitual dels registres civils és de dilluns a divendres de 8:00 del matí a 14:00 del migdia. No obstant us recomanem contactar prèviament per confirmar la vostra cita.

A continuació, us proporcionarem un llistat de totes les Oficines del Registre Civil que podeu trobar a Vilobí del Penedès. Per poder sol·licitar Certificats de Naixement, Defunció o Matrimoni a Vilobí del Penedès, seleccioneu una Oficina i us mostrarem la informació de contacte necessària.


Sol·licitar cita a Jutjat de Pau de Vilobí Del Penedès

 • Adreça: Plaça De La Vila S/n, 08720, Vilobí Del Penedès, Barcelona
 • Telèfon / Fax: 938978980 / 938978980
 • Email:
 • Enllaç Maps: Com arribar

Registre Civil a Vilobí del Penedès, Barcelona

Mapa de situació / On és / Com arribar