Registre Civil de Sant Adrià de Besòs, Barcelona


Adreça i contacte / Com arribar

 • Adreça: Carrer de la Barca, 19, 08930 Sant Adrià de Besòs, Barcelona
 • Telèfon: 93 462 73 42
 • Email: registrocivil.santadriadebesos@justicia.es
 • Enllaç GPS: 41.4291697,1.9839846
Registre Civil de Sant Adrià de Besòs

Horari d’obertura

Dilluns

9:30am – 13:30pm

Dimarts

9:30am – 13:30pm

Dimecres

9:30am – 13:30pm

Dijous

9:30am – 13:30pm

Divendres

9:30am – 13:30pm

Dissabte

Diumenge


Oficina del Registre Civil de Sant Adrià de Besòs, Barcelona

Podem sol·licitar per internet tot tipus de certificats a Sant Adrià de Besòs. El Registre Civil de Sant Adrià de Besòs és a Carrer de la Barca, 19.

Certificat de naixement a Sant Adrià de Besòs

El certificat o partida de naixement només es pot obtenir del Registre Civil per als ocorreguts en data posterior a 1870. Amb anterioritat no existien els Registres Civils, i només s’anotaven els baptismes a les Esglésies.

El format físic del certificat canvia conforme ho ha fet la tecnologia i la seva implantació als diferents Jutjats.

Certificat de matrimoni a Sant Adrià de Besòs

Els certificats o partides de matrimonis només es poden obtenir del Registre Civil competent si es van inscriure amb posterioritat a 1870. Abans d’aquesta data s’anotaven exclusivament als llibres de les Esglésies, ja que els matrimonis civils van estar prohibits a Espanya des de 1564 fins a 1931, llevat del període entre 1870 i 1875.

Qualsevol modificació en el matrimoni, incloent-hi capitulacions, separacions i divorcis queden anotades al marge, o en fulls addicionals de la inscripció original. Per aquest motiu no existeix a Espanya el certificat de divorci, sinó el certificat de matrimoni amb inscripció marginal de divorci, amb els mateixos efectes. Aquestes modificacions han de ser autoritzades per un jutge. (art. 69 LRC)

Acta o Certificat de defunció a Sant Adrià de Besòs

El certificat de defunció és el document oficial que acredita la mort duna persona. Pot ser sol·licitat per qualsevol ciutadà que així ho requereixi i tingui interès, tret de les excepcions legalment previstes, que impedeixen que es doni publicitat sense autorització especial (també se li denomina  partida de defunció o acta de defunció).

El Registre Civil competent és el de la localitat on va passar el fet, no existint un Registre Civil centralitzat.

Només tenen certificat de defunció a Espanya les persones mortes a Espanya o la defunció de les quals hagi estat inscrita en Consolats espanyols, amb posterioritat a 1870.

Preguntes freqüents a Registres civils

Contingut del certificat

El certificat de naixement és el document expedit pel Registre Civil o Consular, que dóna fe del fet del naixement, la data, el sexe, i l’hora en què es va produir el naixement i de la filiació de l’inscrit.

Temps de lliurament

 • Sense certificat digital: Aproximadament 10 dies.
 • Amb certificat digital o sistema cl@ve: Immediat.
 • Presencial: Aproximadament 3 dies hàbils.

Validesa

El període de validesa dels certificats de naixement és de 3 mesos des de la seva emissió.

Tipus de certificats de naixement

 • Certificat Positiu: Acrediten que una persona està inscrita al Registre Civil.
 • Extracte: Resum de la informació relativa al fet del naixement, matrimoni o defunció.
 • Ordinari: En llengua castellana.
 • Internacional o plurilingüe: S’expedeix a l’idioma oficial de tots els països signants del Conveni de Viena i està destinat fer efecte en qualsevol d’ells.
 • Bilingüe: Serà el cas dels certificats que se sol·licitin a comunitats autònomes amb el seu idioma oficial propi, per la qual cosa el certificat s’emetrà en castellà i en l’idioma oficial propi de la Comunitat.
 • Literal: Es tracta d’uixa còpia de la inscripció al registre de l’acta de defunció, amb la informació del difunt i el motiu de la mort.
 • Certificat Negatiu: Acredita que una persona NO està inscrita al Registre Civil.

Cita Prèvia al Registre Civil de Sant Adrià de Besòs, Barcelona

Si voleu obtenir Cita Prèvia al Registre Civil, podeu sol·licitar Cita Prèvia al Registre Civil més proper al municipi de Sant Adrià de Besòs a la província de Barcelona.

Localitzador de Registre Civil Provincial

Podeu localitzar el Registre Civil més proper a Sant Adrià de Besòs accedint al següent
llistat complet
 de Registres Civils provincials.

Altres

Atenció telefònica i assistènciaPodeu obtenir assistència trucant al telèfon d’informació oficial del Ministeri de Justícia al 918 372 295.

Avisos i informació: Aquesta entrada és de caràcter informatiu i no té cap valor jurídic.Seu.legal no és, ni forma part de cap administració pública o entitat governamental.

Darrera actualització el Dimarts 27 de Desembre de 2021.

Cita prèvia al Registre Civil de Sant Adrià de Besòs

Mapa de situació – On és

Carrer de la Barca, 19, 08930 Sant Adrià de Besòs, Barcelona